Kontakt 24/h
607-921-949
Koordynator Grupy Szybkiego Reagowania

Sieci ratunkowe

Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej brak gotowości
Amatorska Sieć Ratunkowa Zachodniopomorskiego OT PZK w Szczecinie pełna gotowość
Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa brak gotowości
Jednostka Strzelecka 1325 Jastrzębie im: rtm. W.Pileckiego pełna gotowość
Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej pełna gotowość
Kujawska Sieć Łączności Kryzysowej SP EmCom Kujawy pełna gotowość
Lubelska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa pełna gotowość
Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa pełna gotowość
Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności [OSR] pełna gotowość
Oleska Sieć Ratunkowa pełna gotowość
Pomorska Sieć Łączności Kryzysowej pełna gotowość
Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa [RKSR] pełna gotowość
Skierniewicka Amatorska Sieć Ratunkowa pełna gotowość
Wielkopolska Sieć Łączności Kryzysowej pełna gotowość
Łódzka Amatorska Sieć Ratunkowa brak gotowości
Grupa Szybkiego Reagowania pełna gotowość

Aktywność EmCom

Akcja Status Początek (UTC) Czas trwania
Zagubiony Jacht Zakończono 02.02.2017 16:31 17:29
Ćwiczenia "ŚNIEŻYCA 2017" Zakończono 22.01.2017 14:30 02:40
X
12 sieci w gotowości
Zagrożenia Freq
Animacje tła
Widget
Czas UTC

Dołącz do SP EmCom

Jesteś krótkofalowcem?
Chcesz pomagać?
Dołącz do nas wypełniając deklarację elektroniczną!


Służy do otrzymywania powiadomień związanych z aktywnością sieci oraz do edycji danych.
Niektórzy koordynatorzy wysyłają SMSy z zagrożeniami. Numer ułatwia kontakt w przypadku nagłych sytuacji.
Adres ułatwia dokładniejsze zlokalizowanie członka, NIE jest wymagany.
Wybierz sieć znajdującą się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania, bądź leżącą w Twoim województwie. W innym wypadku deklaracja może zostać odrzucona/zmieniona sieć przez administratora.
* - pole opcjonalne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celach prowadzenia ewidencji SP EmCom. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Klub SP EmCom.