Kontakt 24/h
607-921-949
Koordynator Grupy Szybkiego Reagowania

Sieci ratunkowe

Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej brak gotowości
Amatorska Sieć Ratunkowa Zachodniopomorskiego OT PZK w Szczecinie pełna gotowość
Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa brak gotowości
Jednostka Strzelecka 1325 Jastrzębie im: rtm. W.Pileckiego pełna gotowość
Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej pełna gotowość
Kujawska Sieć Łączności Kryzysowej SP EmCom Kujawy pełna gotowość
Lubelska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa pełna gotowość
Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa pełna gotowość
Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności [OSR] pełna gotowość
Oleska Sieć Ratunkowa pełna gotowość
Pomorska Sieć Łączności Kryzysowej pełna gotowość
Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa [RKSR] pełna gotowość
Skierniewicka Amatorska Sieć Ratunkowa pełna gotowość
Wielkopolska Sieć Łączności Kryzysowej pełna gotowość
Łódzka Amatorska Sieć Ratunkowa brak gotowości
Grupa Szybkiego Reagowania pełna gotowość

Aktywność EmCom

Akcja Status Początek (UTC) Czas trwania
Zagubiony Jacht Zakończono 02.02.2017 16:31 17:29
Ćwiczenia "ŚNIEŻYCA 2017" Zakończono 22.01.2017 14:30 02:40
X
12 sieci w gotowości
Zagrożenia Freq
Animacje tła
Widget
Czas UTC

Sieci SP EmCom

SP EmCom Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej brak gotowości
SP EmCom Dolnośląskie brak gotowości
SP EmCom Kujawy pełna gotowość
SP EmCom Lubelskie pełna gotowość
SP EmCom Mazowsze pełna gotowość
SP EmCom Małopolska pełna gotowość
SP EmCom Opolskie pełna gotowość
SP EmCom Podkarpacie pełna gotowość
SP EmCom Pomorskie pełna gotowość
SP EmCom Wielkopolska pełna gotowość
SP EmCom Zachodniopomorskie pełna gotowość
SP EmCom Łódzkie brak gotowości
→ Skierniewice - miasto i powiat
SP EmCom Śląskie JS-1325 Jastrzębie pełna gotowość
SP EmCom Śląskie [Ochotniczy Sztab Ratownictwa] pełna gotowość
Grupa Szybkiego Reagowania pełna gotowość