Tryb serwisowy

Wkrótce wrócimy! Do chwili opublikowania i wejścia w życie nowych wytycznych dot. RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych), wstrzymujemy przetwarzanie danych osobowych wszystkich zarejestrowanych w Systemie Ewidencji Zasobów SP EmCom PZK.

Nie ulega też zmianie tryb i działanie samych sieci łączności kryzysowej zrzeszonych w strukturze SP EmCom Klubu PZK, powyższa czasowa zmiana dotyczy wyłącznie na tę chwilę strony SEZ SP EmCom PZK.

Za wszelkie czasowe i mam nadzieję krótkotrwałe niedogodności związane z powyższym - w imieniu Zarządu SP EmCom Klubu PZK przepraszamy.